Aktualności

Nasza inwestycja rusza

Terminal INBAP INTERMODAL zlokalizowany zostanie w miejscowości Małaszewicze Duże, przy granicy z Białorusią, bezpośrednio przy trasie nr 2 korytarza sieci bazowej TEN-T, tj. Morze Północne – Morze Bałtyckie, łączącej najważniejsze porty w Europie za pomocą wszystkich dostępnych rodzajów transportu.

Co istotne dla całego przedsięwzięcia, w sąsiedztwie inwestycji przebiega linia kolejowa E20 oraz jej odnoga CE20 dla towarowego transportu kombinowanego.

Projekt  idealnie wpisuje się w rosnące oczekiwania rynku transportowego oferując swoim klientom i partnerom kompleksową usługę logistyczną na najwyższym poziomie.

Konferencja „Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej”

W dniach 20-21 czerwca br. wzięliśmy udział w konferencji zorganizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. „Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej”.

Przeprowadzone panele dyskusyjne dotyczyły m.in. kluczowych dla INBAP INTERMODAL zagadnień związanych z rozwojem rynku intermodalnego w Polsce wschodniej, tj. dostosowania infrastruktury kolejowej dla potrzeb przewozów towarowych, w tym intermodalnych, transportu intermodalnego jako alternatywnego rozwiązania w tworzeniu nowoczesnych łańcuchów transportowo-logistycznych, planów inwestycyjnych w kolejową infrastrukturę graniczną, a także oczekiwań i potrzeb wschodnich partnerów gospodarczych.