Oferta


Terminal docelowo będzie w stanie obsłużyć w ciągu doby średnio cztery pociągi po torze szerokim S oraz cztery po torze normalnym, tj. europejskim N, przy założeniu do 43 kontenerów na jeden pociąg.

Dwukrotne rozdwojenie torów pozwoli na uzyskanie czterech torów o długości ponad 1000 m każdy. Od strony południowej torowisko N zostanie rozdzielone na trzy nitki o długości dostosowanej do torów S.

Pociąg wjeżdżający zarówno od północy, jak i od południa terminala będzie miał możliwości przeładunkowe bezpośrednio na drugi pociąg w relacji: wagon-wagon oraz na pojazdy ciężarowe w relacji: wagon-auto za pomocą suwnic.

Pod suwnicami plac składowy pomieści 2000 kontenerów 40-stopowych, natomiast plac składowy w zasięgu ReachStackera – 1296 kontenerów. Do długoterminowego składowania próżnych kontenerów dysponujemy terenem o możliwości magazynowania 1014 szt. kontenerów 40-stopowych.

Do obsługi platformy kontenerowej będą oddelegowane dwie suwnice bramowe z torami suwnicowymi o długości 750 m.

PRZEŁADUNEK I MAGAZYNOWANIE:

  • kontenerów,
  • tank kontenerów,
  • naczep samochodowych.

USŁUGI DODATKOWE:

  • mycie,
  • dezynfekcja,
  • naprawy,
  • ważenie.