Oferta


Terminal docelowo będzie w stanie obsłużyć w ciągu doby średnio cztery pociągi po torze szerokim S oraz cztery po torze normalnym, tj. europejskim N, przy założeniu do 43 kontenerów na jeden pociąg.

Dwukrotne rozdwojenie torów pozwoli na uzyskanie czterech torów o długości ponad 1000 m każdy. Od strony południowej torowisko N zostanie rozdzielone na trzy nitki o długości dostosowanej do torów S.

Pociąg wjeżdżający zarówno od północy, jak i od południa terminala będzie miał możliwości przeładunkowe bezpośrednio na drugi pociąg  w relacji: wagon-wagon oraz na pojazdy ciężarowe w relacji: wagon-auto, za pomocą suwnic.

PRZEŁADUNEK I MAGAZYNOWANIE:

  • kontenerów;
  • tank kontenerów;
  • naczep samochodowych.

USŁUGI DODATKOWE:

  • mycie;
  • dezynfekcja;
  • naprawy;
  • ważenie.