Konferencja „Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej”

W dniach 20-21 czerwca br. wzięliśmy udział w konferencji zorganizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. „Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej”.

Przeprowadzone panele dyskusyjne dotyczyły m.in. kluczowych dla INBAP INTERMODAL zagadnień związanych z rozwojem rynku intermodalnego w Polsce wschodniej, tj. dostosowania infrastruktury kolejowej dla potrzeb przewozów towarowych, w tym intermodalnych, transportu intermodalnego jako alternatywnego rozwiązania w tworzeniu nowoczesnych łańcuchów transportowo-logistycznych, planów inwestycyjnych w kolejową infrastrukturę graniczną, a także oczekiwań i potrzeb wschodnich partnerów gospodarczych.