Małaszewicze
ul. Warszawska 1B

tel/fax: +48 (83) 342 55 52
biuro@inbapintermodal.com

INBAP INTERMODAL

Largest terminal on the Polish eastern wall.
Kompleksowe rozwiązania wspomagające usługi intermodalne na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Transshipment

Storage

Other Services

News

Difreo - Web design