Oferta


Terminal wyposażony zostanie w 3 tory normalne i 3 tory szerokie o długości ponad 1 km każdy i obsłuży do ośmiu pociągów na torze szerokim i ośmiu na torze normalnym na dobę.

Dwukrotne rozdwojenie torów pozwoli na uzyskanie czterech torów o długości ponad 1000 m każdy.

Pociąg wjeżdżający zarówno od północy, jak i od południa terminala będzie miał możliwości przeładunkowe bezpośrednio na drugi pociąg w relacji: wagon-wagon oraz na pojazdy ciężarowe w relacji: wagon-auto za pomocą suwnic.

Pod suwnicami plac składowy pomieści 2000 kontenerów 40-stopowych, natomiast plac składowy w zasięgu ReachStackera – 1296 kontenerów. Do długoterminowego składowania próżnych kontenerów dysponujemy terenem o możliwości magazynowania 1014 szt. kontenerów 40-stopowych.

Do obsługi platformy kontenerowej będą oddelegowane dwie suwnice bramowe z torami suwnicowymi o długości 750 m.

PRZEŁADUNEK I MAGAZYNOWANIE:

  • kontenerów,
  • tank kontenerów,
  • naczep samochodowych.

USŁUGI DODATKOWE:

  • mycie,
  • dezynfekcja,
  • naprawy,
  • ważenie.