Akcjonariusze

 


Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych na niniejszej stronie publikowane będą wymagane przez prawo i statut ogłoszenia dla akcjonariuszy spółki INBAP Intermodal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Biurowiec Q22, Aleje Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688127, REGON: 368008663, NIP: 5272816586, kapitał zakładowy (wpłacony): 500 000,00 zł.